Show simple item record

dc.contributor.authorКалчев, Емил
dc.date.accessioned2016-05-18T12:20:48Z
dc.date.available2016-05-18T12:20:48Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/1496
dc.description.abstractВ рамките на хилядолетна еволюция са се утвърдили правила за възникване и прекратяване на предприятия. Те са гаранция за постигане целите на заинтересованите от тях групи, свеждащи се до максимизиране на нетните им парични потоци. Тъй като икономическата рационалност при възникване на предприятие е осветлена изчерпателно в литературата, по-интересно е каква е тя при прекратяването му.Изложението започва с описание на главните заинтересовани групи и конфликтите, възникващи между тях при финансово затруднение на предприятието. След очертаване на специфичното приложение на методите за оценка в рамките на решението за прекратяване, са представени възможните сценарии за действие на собствениците и кредиторите. Те сa обединени в две групи - продължаване и прекратяване на предприятието. Прекратяването може да се осъ- ществи чрез производство по ликвидация или несъстоятелност. Тези производства са изложени схематично. До приключването им предприятието дължи корпоративен данък, особеностите при определянето на който са дадени в края на разработката.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries4;5
dc.subjectсвръхзадлъжнялостbg_BG
dc.subjectпрекратяванеbg_BG
dc.subjectфинансово затруднениеbg_BG
dc.subjectпрекратяванеbg_BG
dc.subjectликвидацияbg_BG
dc.titleФИНАНСОВ АНАЛИЗ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СТОПАНСКО ПРЕДПРИЯТИЕbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record