Show simple item record

dc.contributor.authorАтанасов, Атанас
dc.date.accessioned2016-05-18T12:30:51Z
dc.date.available2016-05-18T12:30:51Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn0861-6604
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/1505
dc.description.abstractВ статията се изследват актуалните съдържателни и ограничителни моменти на документирането в счетоводството. Анализират се и се очертават особеностите на счетоводното документиране. Прави се опит за извеждане на присъщите характеристики на документирането в счетоводството, като се акцентира върху ключовата му роля в отчетния процес на предприятието. Изяснява се водещото теоретико-приложно значение на документирането като елемент на счетоводната методология. В заключение се обобщава, че независимо от постоянната динамика и развитие на обществено-икономическите отношения, документирането на стопанските операции и процеси продължава да бъде един надежден източник на информация за имуществото и дейността на предприятието. Това предопределя обоснования стремеж към перманентното му усъвършенстване при изграждане на информационната система в отчетно обособената единица и е предпоставка за изграждане на стройна и адекватна счетоводна система за своевременно, пълно обхващане на имущественото и финансовото състояние на предприятието.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries3;1
dc.subjectсчетоводствоbg_BG
dc.subjectдокументиbg_BG
dc.subjectдокументиранеbg_BG
dc.subjectсчетоводни документиbg_BG
dc.subjectдокументооборотbg_BG
dc.titleАКТУАЛНИ СЪДЪРЖАТЕЛНИ И ОГРАНИЧИТЕЛНИ МОМЕНТИ НА ДОКУМЕНТИРАНЕТО В СЧЕТОВОДСТВОТОbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record