Show simple item record

dc.contributor.authorЙорданов, Пламен
dc.date.accessioned2016-05-18T12:35:08Z
dc.date.available2016-05-18T12:35:08Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn0861-6604
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/1509
dc.description.abstractВъзрастта е едно от задължителните условия, при изпълнение на които осигурените лица придобиват право на плащания от осигуряването при старост. На този етап обаче поставянето на размерите на пенсиите в зависимост от възрастта, при навършването на която са отпуснати, намира твърде ограничено приложение в пенсионното осигуряване. Цел на настоящата разработка е, на базата на изследване на проявлението на възрастта в практиката на пенсионноосигурителните системи на европейските страни, да бъде предложен механизъм, позволяващ обвързване на размерите на пенсиите за осигурителен стаж и възраст в България със средната продължителност на живота след тяхното отпускане.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries3;2
dc.subjectпенсионно осигуряванеbg_BG
dc.subjectосигуряване при старостbg_BG
dc.subjectвъзрастbg_BG
dc.subjectпенсии за осигурителен стаж и възрастbg_BG
dc.subjectсредна продължителност на живота след пенсиониранеbg_BG
dc.titleВЪЗРАСТТА КАТО ДЕТЕРМИНАНТА НА РАЗМЕРИТЕ НА ПЕНСИИТЕ ЗА ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ И ВЪЗРАСТ В БЪЛГАРИЯbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record