Show simple item record

dc.contributor.authorНиколова, Светлана
dc.date.accessioned2016-05-18T12:36:44Z
dc.date.available2016-05-18T12:36:44Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.issn0861-6604
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/1510
dc.description.abstractВ настоящата статия се изяснява в теоретичен и практически аспект съществуващата двустранна връзка между иновационната дейност, иновационната активност и фирмената конкурентоспособност. В хода на анализа се подчертава, че, от една страна, равнището на фирмената конкурентоспособност в предприятията, определяща интензивността на иновационните дейности, е следствие от състоянието на конкурентната среда. От друга страна, иновационната активност на предприятията, определяща равнището на фирмената им конкурентоспособност, е също резултат от състоянието на тази външна конкурентна среда. Това означава, че между иновационните дейности на предприяти- ята и фирмената им конкурентоспособност съществува двустранна връзка, която зависи от състоянието на външната конкурентна среда (т.е. тя се явява обединяващото звено в тази връзка).bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries3;4
dc.subjectиновационна дейностbg_BG
dc.subjectиновационна активностbg_BG
dc.subjectфирмена конкурентоспособностbg_BG
dc.subjectпредприятиеbg_BG
dc.subjectвзаимодействиеbg_BG
dc.titleИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО: ИНОВАЦИОННА ДЕЙНОСТ – КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ В БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record