Show simple item record

dc.contributor.authorПанева, Анелия
dc.date.accessioned2016-05-18T12:48:44Z
dc.date.available2016-05-18T12:48:44Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn0861-6604
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/1518
dc.description.abstractЗастрахователните дружества в България развиват своята дейност в условията на пазарна икономика. Поради това застрахователите непрекъснато се стремят да реализират предимства спрямо своите конкуренти. В резултат на конкурентната борба между дружествата на застрахователния пазар се предлага подходящата гама от продукти при възможно най-добри условия и цени за потребителите, повишава се качеството и ефективността на застрахователната защита. В представената статия се определя формата и силата на конкуренцията на общозастрахователния пазар в България за периода 2008-2012 година. Установява се, че само при масово сключваните застраховки застрахователните дружества функционират в силноконкурентна среда. Пазарът на по-малко популярните застраховки се характеризира с олигополна структура. При предлагането на някои от тях е налице дори монопол.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries3;5
dc.subjectобщозастрахователен пазарbg_BG
dc.subjectформи на конкуренцияbg_BG
dc.subjectпазарна концентрацияbg_BG
dc.titleКОНКУРЕНТНАТА СРЕДА НА ОБЩОЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ ПАЗАР В Р. БЪЛГАРИЯbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record