Show simple item record

dc.contributor.authorЦигу, Габриела
dc.contributor.authorНика, Ана-Мария
dc.date.accessioned2016-05-18T13:01:18Z
dc.date.available2016-05-18T13:01:18Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.issn0861-6604
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/1528
dc.description.abstractВ статията се разглежда обстойно новата реалност и условията за развитие на туризма в региона Долен Дунав в контекста на „Дунавска стратегия” на Европейския съюз, състоянието на българския и румънския туристически пазар – в частност румънския пазар, както и възможностите за развитие на алтернативен туризъм по р. Дунав. Специално внимание е отделено на проблемите в обучението и подготовката в областта на туристическите възможности и услуги в България и Румъния и нуждата от тяхното подобряване. Причините за това са, че обучението и подготовката са стратегически фактор за постоянен напредък посредством участие в развитието на човешкия капитал, в рамките на програма за румънско - българско външно сътрудничество 2007-2013. Във връзка с това, Академията за икономически науки в Букурещ и Стопанска академия „Д. А. Ценов” в Свищов решиха да работят съвместно в областта на „Сътрудничество в развитието на човешките ресурси – съвместно развитие на умения и знания”, посредством международни връзки и обмен между двата университета. България и Румъния са представлявали и все още са важни туристически дестинации в Източна Европа, които популяризират крайбрежния, спа, планинския и културния туризъм. В сравнение с наличния потенциал и с потенциала на други централно- и източноевропейски страни, включително и Бълга- рия, Румъния има скромни икономически постижения в туристическата индустрия. Последното десетилетие показва относителен спад в чуждестранното търсене на туристически услуги в Румъния. Основни причини за това са: липсващ фонд за инвестиране в развитие, модернизиране и възстановяване на спе- цифична инфраструктура; по-малко разнообразие от развлечения; по-ниско качество на туристическите услуги в сравнение с конкурентите. От друга страна, за същия период България е подобрила качеството на туристическите услуги и икономическите си показатели. Подготовката на специалисти в туризма е един от пътищата за развитие в тази област. Въпреки че съществуват множество образователни институции за специалисти в областта на туризма (гимназии и професионални училища, университети с бакалавърски и магистърски степени, следдипломни квалификации и докторантури), и в двете страни качеството на работата на служителите в туризма е ниско, и не е в състояние да поддържа висококачествени услуги. Следователно, трансграничното сътрудничество между Румъния и България може да донесе полза в посока на по-добро усвояване на туристическия потенциал и развиване на образователните системи на двете страни.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries3;7
dc.subjectтуризъм и гостоприемствоbg_BG
dc.subjectикономическа кризаbg_BG
dc.subjectстратегия за Долен Дунавbg_BG
dc.subjectбакалавърски и магистърски програмиbg_BG
dc.subjectобучениеbg_BG
dc.titleНУЖДА ОТ ОБУЧЕНИЕ И ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ В ОБЛАСТТА НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ УСЛУГИ И СТРУКТУРИ В РЕГИОН ДОЛЕН ДУНАВbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record