Show simple item record

dc.contributor.authorЗахариев, Андрей
dc.contributor.authorЗахариева, Галина
dc.contributor.authorЛюбенов, Здравко
dc.contributor.authorКръстев, Людмил
dc.contributor.authorГанчев, Александър
dc.date.accessioned2016-05-18T13:07:59Z
dc.date.available2016-05-18T13:07:59Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.issn1312-3815
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/1532
dc.description.abstractНастоящата студия представя резултатите от проект “Риск и възвръщаемост при фирмените инвестиции в човешкия капитал в икономиката на знанието”. Фокусът на изследването е насочен към проучване и установяване на фирмените инвестиции в човешкия капитал от позицията на риск-възвращаемост характеристиките.Подбраната тема отговаря на утвърдените насоки за научни изследвания на академично ниво и стремежа към интердисциплинарност при тях. Отличителните страни на изследването могат да се систематизират по следния начин:  Осъществяване на комплексно проучване на проблем, с висока степен на актуалност и значимост за българските фирми.  Чрез събрания емпиричен материал се очертава практиката и профила на управленските решения за фирмени инвестиции вчовешкия капитал. Изследването води до сегментиране, групиранеи съпоставяне на практиките на управленски решения за фирмени инвестиции в човешкия капитал.  Резултатите от изследването дават възможност за създаване на база данни за извличане на определени връзки и зависимости.  Тематичната област има специфичен интердисциплинарен характер и засяга проблеми, имащи отношение към научно-изследователските области от сферата на финансовата и управленската нау- ки.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries10;1
dc.titleРИСК И ВЪЗВРАЩАЕМОСТ ПРИ ФИРМЕНИТЕ ИНВЕСТИЦИИ В ЧОВЕШКИЯ КАПИТАЛ В ИКОНОМИКАТА НА ЗНАНИЕТОbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record