Show simple item record

dc.contributor.authorКаменов, Камен
dc.date.accessioned2016-05-18T13:13:03Z
dc.date.available2016-05-18T13:13:03Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn0861-6604
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/1533
dc.description.abstractВ статията се прави връзка между успеха и ролята на личните и професионални качества и групата - от една страна, и значението на съдедятелската среда - от друга. За общия резултат, който на практика е реализирана цел, с особено значение са компонентите на съдеятелската система. Нещо повече – дори при много висока оценка за личните и професионални качества и ефективна групова дейност, крайният резултат може да се отклонява в различна степен от очаквания. Причините за това се коренят в съдеятелската среда. Тя е източник на социална активност, защото може да провокира различно поведение на субектите. В зависимост от това: кои от компонентите й са активирани – може да бъде предпоставка за пасивно или активно поведение. В статията са разгледани и видовете поведение, които създават среда на неопределеност и се прави характеристика на социалната активност във връзка със съдеятелската среда и като поведенческа зависимост във времето.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries4;1
dc.subjectсъдеятелска средаbg_BG
dc.subjectсъдеятелска системаbg_BG
dc.subjectсоциална активностbg_BG
dc.subjectповедениеbg_BG
dc.subjectнеопределеностbg_BG
dc.titleСЪДЕЯТЕЛСТВОТО ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА СОЦИАЛНАТА АКТИВНОСТ, ПОВЕДЕНЧЕСКАТА НЕОПРЕДЕЛЕНОСТ И МЕНИДЖЪРСКАТА ПРОНИЦАТЕЛНОСТbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record