Show simple item record

dc.contributor.authorДину, Василе
dc.contributor.authorПетреску, Ралука
dc.contributor.authorДобреску, Еужен
dc.date.accessioned2016-05-18T13:20:20Z
dc.date.available2016-05-18T13:20:20Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.issn0861-6604
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/1538
dc.description.abstractВъпросите за потребителските права и благосъстоянието на потребителите стават все по-важни, особено в сегашната икономическа среда, в която способността да се прави информиран избор е истинско предимство в ежедневието на потребителите. За да правят уверено своите покупки както в собствените им страни, така и в чужбина, потребителите се нуждаят от лесен достъп до точна информация и професионална консултация. Ключов момент в развитието на този процес е компетентността на хората, имащи отношение към защита правата на потребителите. Редица проучва- ния, проведени на европейско ниво, показват, че има голям интерес към набиране на квалифицирани експерти в областта на защитата на потребителите, интерес от страна на големи компании, национални правителства, малки и средни предприятия и сдружения на потребителите. За да се оцени потребността от образоване и обучение в областта на защитата на потребителите в регион Долен Дунав, ние решихме да съберем и проучим необходимата информация както на ниво ЕС, така и тази, която е специфична за страните, които граничат с река Дунав, информация, която оправдава необходимостта от установяване на нова форма на експертно обучение в тази област. В резултат на това, разработката осветлява аспекти на необходимостта от обучение на експерти в областта на защита на потребителите за румънските области, граничещи с река Дунав. Мотивацията за подобно проучване е свързана със стремежа да сe подобри ситуацията в областта на защитата на потребителските права в Румъния.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries3;9
dc.subjectзащита на потребителитеbg_BG
dc.subjectобразователни потребностиbg_BG
dc.subjectобразователни продуктиbg_BG
dc.subjectобучениеbg_BG
dc.titleОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ В ОБЛАСТТА НА ЗАЩИТАТА ПРАВАТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ В РУМЪНИЯbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record