Show simple item record

dc.contributor.authorСлавянска, Вяра
dc.date.accessioned2016-05-18T13:26:57Z
dc.date.available2016-05-18T13:26:57Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn0861-6604
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/1544
dc.description.abstractПочти всички изследвания върху качествата и управленския стил на проектния мениджър имат универсален характер и постулират изводи и обобщения, които не са съобразени с конкретната ситуация, в която се изпъл- нява самият проект. Целта на настоящата статия е да внуши идеята, че ръководството на проектния екип изисква прилагане на ситуационен подход, съобразен с типа на изпълнявания проект. Във връзка с това се разглеждат основните професионални и лични качества на проектния мениджър и се представят няколко типологии: 1) типология на проектните мениджъри – изследовател, координатор, водач и администратор;2) модели на ръководство в екипа – йерархичен, ръководител на екип, координатор на екип, споделено лидерство и самоуправляващ се екип; 3) типология на проектите – 13 типа, групирани в четири категории. Представят се възможности за избор на проектен мениджър и управленски модел в зависимост от конкретната специфика на проекта, включително фазата от неговия жизнен цикъл.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries4;4
dc.subjectекипbg_BG
dc.subjectпроектbg_BG
dc.subjectръководствоbg_BG
dc.subjectтипологияbg_BG
dc.titleСИТУАЦИОНЕН ПОДХОД КЪМ РЪКОВОДСТВОТО НА ПРОЕКТНИЯ ЕКИП – НЕОБХОДИМОСТ И ПРАКТИКО- ПРИЛОЖНИ АСПЕКТИbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record