Show simple item record

dc.contributor.authorВарамезов, Любчо
dc.date.accessioned2016-05-18T13:45:48Z
dc.date.available2016-05-18T13:45:48Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.issn0861-6604
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/1554
dc.description.abstractДнес организациите все по-добре осъзнават стратегическия характер на решението „Да аутсорсваме или не” и отражението, което то има върху цялостната им стратегия и бъдещите им възможности да се конкурират успешно. Решението „Да аутсорсваме или не” не е обикновено бизнес решение,при което просто се сравняват разходите при самостоятелно изпълнение на даден процес с тези при възлагане на процеса на външна компания.Изработването на това решение е продължителен и сложен процес. То трябва да се направи по структуриран и рационален начин, да включва не само ценови,но и други съображения и да не се влияе от аутсорсинг тенденциите.В настоящата статия е разгледан цялостният процес на разработване и вземане на решение за аутсорсинг, който включва следните последователно изпълнявани стъпки: съставяне на екип, който ще вземе решението за аутсорсинг,и, който, при положително решение, ще управлява цялостния аутсорсинг процес; дефиниране на целите, които се преследват чрез аутсорсинг; описване и класи- фициране на бизнес процесите на организацията; идентифициране на основните компетенции на организацията; определяне на бизнес процесите, които могат да бъдат предадени на аутсорсинг, както и на тези, които задължително трябва да останат в рамките и под контрола на организацията; анализиране и оценяване на факторите, влияещи върху решението „Да аутсорсваме или не”; вземане на окончателно решение.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries4;3
dc.subjectаутсорсингbg_BG
dc.subjectекипbg_BG
dc.subjectбизнес процесbg_BG
dc.subjectосновни компетенцииbg_BG
dc.subjectаутсорсинг матрицаbg_BG
dc.titleТЕХНОЛОГИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ И ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА АУТСОРСИНГbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record