Show simple item record

dc.contributor.authorПроданов, Стоян
dc.contributor.authorРадулова, Анелия
dc.date.accessioned2016-05-19T06:46:22Z
dc.date.available2016-05-19T06:46:22Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.issn1312-3815
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/1581
dc.description.abstractВ настоящата разработка се изследва състоянието на инвестиционните потоци в страната за периода 1997 – 2007 г., вида на взаимодействие между двата вида инвестиции – вътрешни и чуждестранни - и посоката на влияние на преките чуждестранни инвестиции върху инвестиционното поведение на икономическите субекти от България. Направена е качествена характеристика на инвестиционните потоци и е оценена степента на прог- ресивност (или регресивност) на отрасловата структура на вътрешните и на външните инвестиции. Измерен е ефектът от структурни изменения на инвестиционните потоци върху процесите на преструктираране на иконо- миката в страната и установена е тенденцията в развитието им.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries10;2
dc.titleИЗСЛЕДВАНЕ ДИНАМИКАТА НА СТРУКТУРНИТЕ ПРОМЕНИ В ИКОНОМИКАТА, СЛЕДСТВИЕ ОТ ВЪТРЕШНИТЕ И ЧУЖДЕСТРАННИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ ПОТОЦИ В БЪЛГАРИЯ (ЗА ПЕРИОДА 1996 – 2007 Г.)bg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record