Show simple item record

dc.contributor.authorАсенов, Анатолий
dc.contributor.authorЕмилова, Ирена
dc.contributor.authorПанайотов, Валентин
dc.contributor.authorИванов, Венцислав
dc.date.accessioned2016-05-19T06:51:32Z
dc.date.available2016-05-19T06:51:32Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.issn1312-3815
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/1582
dc.description.abstractПроектът на тема “Трансферът на знания – връзка с човешкия фактор и начин за осъществяване” е насочен към проучване на теоретическите насоки и практическите възможности като една ефективна стратегия за подобряване на механизмите за придобиване, съхраняване, разпространение и усвояване на знания.Динамичните промени от последните години императивно налагат необходимостта от обмен на знания между изследователските и бизнесорганизациите. Държавите-членки на Европейския съюз все по-пълно осъзнават значението на трансфера на знания за увеличаване на конкурентоспособността и подобряване на ефективността на публичните изследвания. Този факт намира отражение в националните програми за реформи, разработвани в рамките на Лисабонската стратегия. Предприемат се многобройни инициативи за развитие на сътрудничеството между изследователските организации и бизнеса.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries10;3
dc.titleТРАНСФЕРЪТ НА ЗНАНИЯ – ВРЪЗКА С ЧОВЕШКИЯ ФАКТОР И НАЧИН НА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record