Show simple item record

dc.contributor.authorВечев, Венцислав
dc.date.accessioned2016-05-19T07:47:48Z
dc.date.available2016-05-19T07:47:48Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.issn0861-6604
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/1595
dc.description.abstractОбект на изследване в статията са въпросите, свързани с изготвянето и оповестяването на счетоводната политика от търговските банки. Анализирани са представените в националното и международното счетоводно законодателство дефиниции и съществуващите в специализираната литература мнения, свързани със съдържанието, което се влага в понятието „счетоводната политика”. Акцентирано е върху обвързаността на счетоводната политика с текущия счетоводно-отчетен процес. Изследвано е влиянието на структурата на банковите предприятия и предназначението на информационния продукт, създаван от счетоводството, върху практическата реализация на счетоводната политика. Представен е модел за систематизирано оповестяване на елементите на счетоводната политика, като предпоставка за по-ясно открояване на връзките между отделните обекти на отчитане, в резултат на протичащите стопански операции и икономическите ефекти, които те пораждат за конкретното банково предприятие.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries4;9
dc.subjectсчетоводна политикаbg_BG
dc.subjectфинансови отчетиbg_BG
dc.subjectтърговски банкиbg_BG
dc.subjectорганизация на счетоводствотоbg_BG
dc.subjectмеждународни стандарти за финансово отчитанеbg_BG
dc.titleСЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА – ПРЕДПОСТАВКА ЗА ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ ДЕЙНОСТТА НА СЪВРЕМЕННОТО БАНКОВО ПРЕДПРИЯТИЕbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record