Show simple item record

dc.contributor.authorДамянов, Атанас
dc.date.accessioned2016-05-19T07:52:25Z
dc.date.available2016-05-19T07:52:25Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.issn0861-6604
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/1597
dc.description.abstractИзследването е развито извън обсега на икономическия изолационализъм и включва: 1. В търсене на базови понятия - формулирани и привлечени са понятия и тези като – морфогенетична структура, лимитиран обект, синтез v/s разпад, теза за ядрото и пр. Те са приложени във всички части на статията. 2. Икономическо морфогенетично поле - с ударение върху теоретичния разрез, еднопосочната икономическа интерпретация, проблема за икономическата гравитация. 3. Доминиращ акцент – световното икономическо равновесие. За неговото изследване са разработени три двумерни матрици, с предложена методика: „Спестявания – Потребление”; „Спестявания – Дълг”; „Потребление – Дълг”. Направени са изводи за отделните държави, попадащи в деветте квадранта на матриците. 4. Разсъждения за политическото и социалното морфологични полета. В заключение е предложен подход на адекватността и проактивността за балансиране на световната икономика.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries4;10
dc.subjectморфогенетична структураbg_BG
dc.subjectикономическа гравитацияbg_BG
dc.subjectсветовно икономическо равновесиеbg_BG
dc.subjectМатрица „Потребление – Спестявания“bg_BG
dc.subjectМатрица „Дълг – Спестявания”bg_BG
dc.titleНАЦИОНАЛНИ И ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ ДОПУСКАНИЯbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record