Show simple item record

dc.contributor.authorВИДОЛОВА, Мария
dc.date.accessioned2016-05-19T08:11:29Z
dc.date.available2016-05-19T08:11:29Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.issn1314-3123
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/1605
dc.description.abstractСтудията е посветена на проблемите, свързани с тенденциите и промените в нормативната база, регламентираща управлението на риска в банковите институции. Разглеждат се основните принципи, залегнали при разработването на международните стандарти Базел І, Базел ІІ и Базел ІІІ, както и причините, довели да тяхното изменение. Анализира се общата рамка на имплементация на тези принципи в националните практики. При анализа на стандартите се открояват основните проблеми, довели до тяхната еволюция, изменение и допълнение през годините. Търси се релацията между очаквания ефект от въвеждането на акордите и експанзионистично ориентираната политика на търговските банки, свързана с разширяване на търговското им присъствие и направените компромиси със стандартите за управление на риска. Анализират се причините, довели до необходимостта от отчитане на минимални капиталови изисквания, които да покриват основните рискове, на които е изложена една банка, като при конструирането на капиталовата рамка се взема под внимание средата, в която банките оперират.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries1;3
dc.subjectрискbg_BG
dc.subjectбанкаbg_BG
dc.subjectметодиbg_BG
dc.subjectБазелски стандартиbg_BG
dc.titleРИСКЪТ В БАНКОВАТА СФЕРА – ХАРАКТЕРИСТИКА И ЕВОЛЮЦИЯ НА ПРИЛОЖИМИТЕ СТАНДАРТИbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record