Show simple item record

dc.contributor.authorАсенов, Анатолий
dc.contributor.authorГеоргиева, Нонка
dc.contributor.authorКостова, Снежана
dc.date.accessioned2016-05-19T08:18:43Z
dc.date.available2016-05-19T08:18:43Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.issn1312-3815
dc.identifier.issn1312-3815
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/1610
dc.description.abstractЕкоефективността означава производството на стоки и услуги с използване на минимално количество природни ресурси и минимални щети, нанесени на околната среда. Концепцията за екоефективност и подходите за нейното оценяване са свързани с устойчивото развитие на обществото и са обект на засилен интерес. Цел на настоящия проект е изследването на общите концепции, приложимостта, бариерите, връзката с устойчивото развитие и съществуващите подходи за оценка на еко-ефективността. Предложена е схема за оценка на екоефективността, базирана на методология, разработена за пресмятане на външните екологични разходи.Коментирани са възможните потребители на тази схема. Резултатите от изследването са приложени в образователния процес. Eco-efficiency means producing economic output with minimal natural resources and environmental degradation. The concept of eco-efficiency and its assessment is closely related to sustainability and has received increasing public attention. In this project the general concept, applicability, relation to sustainable development and the existing in the literature approaches for its measurement are given. The barriers to eco-efficiency application are commented. New scheme for eco-efficiency assessment, based on the Impact Pathway metodology is given and possible users are identified. The results of the project will be implemented in the educational process.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries10;7
dc.titleМЕТОДИ ЗА КОЛИЧЕСТВЕНА ОЦЕНКА И АНАЛИЗ НА ЕКОЛОГИЧНАТА ЕФЕКТИВНОСТbg_BG
dc.title.alternativeMETHODS FOR QUANTITITATIVE ASSESSMENT AND ANALYSIS OF ECO-EFFICIENCYbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record