Show simple item record

dc.contributor.authorСтефанов, Галин
dc.contributor.authorStefanov, Galin
dc.date.accessioned2016-05-19T08:45:28Z
dc.date.available2016-05-19T08:45:28Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.issn1312-3815
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/1625
dc.description.abstractНастоящата разработка има за цел изучаване на синхронизацията на бизнес циклите на страните-членки на ЕС. Използвани са два алтернативни подхода за изследване на колебанията в БВП, безработицата и инфлацията на 27-те страни от ЕС – Филтър на Бакстър и Кинг и Филтър на Ходжрик и Прескът. Установени са различни равнища на синхронизация по отношение на изследваните показатели – висока по отношение на БВП, умерена при безработицата и много ниска при равнището на цените. Идентифицирани са клъстери от държави с различна степен на синхронизация. Най-значимите разлики са установени между старите и нови членове на ЕС. The aim of this paper is to investigate the level of business cycle synchronization of the EU member states. Three macroeconomic indicators within EU members are studied – GDP, unemployment and inflation. The methodology of the study is based on two parallel econometric techniques – Baxter-King and Hodrick-Prescott filters. Different levels of synchronization are distinguished within the estimated indicators – high s synchronization of GDP, moderate of unemployment and low synchronization of inflation. Different levels of synchronization are identified between the old and new members of the EU.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries14;9
dc.titleСИНХРОНИЗАЦИЯ НА БИЗНЕС ЦИКЛИТЕ В СТРАНИТЕ-ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ: ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА КОНВЕРГЕНЦИЯ В РАМКИТЕ НА ЕСbg_BG
dc.title.alternativeBUSINESS CYCLE SYNCHRONIZATION OF THE EUROPEAN UNION MEMBER-STATES: A STUDY OF THE ECONOMIC CONVERGENCE WITHIN THE EUbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record