Show simple item record

dc.contributor.authorЦОНЧЕВ, Радослав
dc.contributor.authorТОНОВА, Стоименка
dc.date.accessioned2016-05-19T12:06:37Z
dc.date.available2016-05-19T12:06:37Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.issn1314-3123
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/1659
dc.description.abstractМнозинството специалисти споделят мнението, че една от основните причини за световната финансова криза от 2007-2009 г. е провалът в областта на регулацията както като законодателна рамка, така и като практика. За съжаление, традиционната финансова теория не успя адекватно да отчете сложността на модерните финансови пазари. Тя не разкри в дълбочина същността на финансовите иновации, допусна и в известен смисъл подкрепи дерегулацията и пазарната саморегулация, като по този начин позволи широко разпространение на иновациите. Това изследване е опит да се отговори на потребността от по-добро разбиране на финансовите иновации, да се назоват и анализират регулативните предизвикателства, породени от динамиката на пазарите и да се оценят направените до този момент стъпки. Не напразно регулативните реформи заеха централно място в следкризисния период. Техният прогрес през последните две-три години беше впечатляващ, но ние определено считаме, че предстои да се направи още много.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries1;2
dc.subjectфинансова иновацияbg_BG
dc.subjectследкризисен периодbg_BG
dc.subjectхедж фондовеbg_BG
dc.subjectагенции за кредитен рейтингbg_BG
dc.subjectизвънборсови дериватиbg_BG
dc.titleФИНАНСОВИТЕ ИНОВАЦИИ И НОВАТА РЕГУЛАЦИЯbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record