Show simple item record

dc.contributor.authorТодоров, Тодор
dc.contributor.authorМарчева, Анастасия
dc.contributor.authorВачевска, Миглена
dc.contributor.authorTodorov, Todor
dc.contributor.authorMarcheva, Anastasia
dc.contributor.authorVachevska, Miglena
dc.date.accessioned2016-05-19T12:14:13Z
dc.date.available2016-05-19T12:14:13Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.issn1312-3815
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/1661
dc.description.abstractСНС е един от най-важните инструменти на макроикономическия анализ, предоставяща богати възможности за изследване, моделиране и прогнозиране на националната икономика. В студията се представят в най-обобщен вид съдържанието и новите моменти на СНС`2008. Идентифицирани са направленията, в които може и следва да се използва информацията от СНС за целите на макроикономическия анализ. На базата на основните макроикономически показатели са разработени прогнози за развитието на България. Изследването представя и резултатите от проведено анкетно проучване относно степента на популярност на СНС сред икономическите кадри и тяхното отношение за насоките на нейното практическо използване. SNA is one of the most important instruments of macroeconomic analysis, presenting numerous possibilities for research, modeling and forecasting in the national economy. The study lays out a summary of the contents and new aspects of SNA’2008. The study identifies the ways in which SNA data could and should be used for the purpose of macroeconomic analysis. Development forecasts for Bulgaria have been created on the basis of macroeconomic indicators. The study presents the results of an opinion poll, examining the degree of popularity of SNA among economists and their attitude towards the aspects of its practical application.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries16;5
dc.subjectсистема на националните сметкиbg_BG
dc.subjectмакроикономически анализbg_BG
dc.subjectсъотношенияbg_BG
dc.subjectмакроикономически показателиbg_BG
dc.subjectsystem of national accountsbg_BG
dc.subjectmacroeconomic analysisbg_BG
dc.subjectratiosbg_BG
dc.subjectmacroeconomic indicatorsbg_BG
dc.titleСИСТЕМАТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ СМЕТКИ – ИНСТРУМЕНТ НА МАКРОИКОНОМИЧЕСКИЯ АНАЛИЗbg_BG
dc.title.alternativeSYSTEM OF NATIONAL ACCOUNTS – INSTRUMENT OF MACROECONOMIC ANALYSISbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record