Show simple item record

dc.contributor.authorБаташки, Георги
dc.contributor.authorИмалова, Диана
dc.contributor.authorКънева, Тотка
dc.contributor.authorАндреев, Иван
dc.contributor.authorАлександров, Валерий
dc.contributor.authorBatashki, Georgi
dc.contributor.authorImalova, Diana
dc.contributor.authorKaneva, Totka
dc.contributor.authorAndreev, Ivan
dc.contributor.authorAleksandrov, Valeriy
dc.date.accessioned2016-05-19T12:16:21Z
dc.date.available2016-05-19T12:16:21Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.issn1312-3815
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/1664
dc.description.abstractНепрекъснато нарастващите изисквания към създаваната счетоводна информация за дейността на всяко предприятие е водещ мотив за търсеното на теоретично обосновани и практически приложими решения, свързани с решаването на конкретни актуални проблеми. Това в пълна степен се отнася и за счетоводството на предприятията във финансовата система. Настоящото научно изследване анализира състоянието на съществуващата счетоводна практика в търговските банки, бюджетните предприятия, застрахователните и осигурителните дружества. Върху тази основа аргументирано се предлагат възможности за решаване на проблеми с теоретико-методологичен и практико-приложен характер в счетоводството на предприятията във финансовата система. В резултат на апробацията им в дейността на изследваните предприятия се повишава качеството на създавания счетоводно-информационен продукт. The constantly growing requirements towards the accounting information about the activities of every business call for theoretically grounded and feasible solutions of some specific accounting problems. This is especially true for the accounting systems of financial enterprises The study analyzes the status of the accounting practices adopted by commercial banks, state budget enterprises, insurance companies, and social security funds. The authors provide substantiated solutions of some theoretical, methodology-related, and practical accounting problems pertaining to the financial sector enterprises. The approbation thereof in the enterprises subjected to the study improves the quality of their accounting information output.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries15;7
dc.titleАКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА СЧЕТОВОДСТВОТО ВЪВ ФИНАНСОВАТА СИСТЕМАbg_BG
dc.title.alternativeTOPICAL PROBLEMS OF THE ACCOUNTING IN THE FINANCIAL SECTORbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record