Show simple item record

dc.contributor.authorАНГЕЛОВА, Поля
dc.date.accessioned2016-05-19T12:28:55Z
dc.date.available2016-05-19T12:28:55Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.issn1314-3123
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/1669
dc.description.abstractРазвитието на аграрната статистика в България през последните две десетилетия е съпътствано от редица проблеми от организационно и методологическо естество. От една страна, те са породени от цялостното преустройство на аграрния сектор – промени във формата на собственост, поземлените отношения, производствено-отрасловото преструктуриране, аграрната политика, което доведе до сериозни трудности при провеждане на статистическите наблюдения. От друга страна, подготовката на страната за присъединяване към Европейския съюз наложи институционална и правна хармонизация както в областта на селското стопанство, така и в областта на статистиката, в т.ч. и на аграрната. Това обуслови необходимостта от създаване на нова специализирана институционална структура, орган на статистиката, която да осъществява статистическите изследвания в селското стопанство в съответствие с европейските изисквания. В настоящата разработка се разглеждат провежданите статистически наблюдения в селското стопанство, с цел да се очертае организационната и методологичната рамка на съвременната аграрната статистика в България. Акцентирано е върху техните методологични аспекти и основни елементи на организацията им – обхват, обект, периодичност, форма на провеждане, източници на информация.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries1;5
dc.subjectагростатистикаbg_BG
dc.subjectселско стопанствоbg_BG
dc.subjectхармонизацияbg_BG
dc.subjectевропейски стандартиbg_BG
dc.subjectстатистически наблюденияbg_BG
dc.titleСЪВРЕМЕННИ ИЗМЕРЕНИЯ НА АГРАРНАТА СТАТИСТИКА В БЪЛГАРИЯbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record