Show simple item record

dc.contributor.authorКосев, Серьожа
dc.contributor.authorПавлов, Павлин
dc.contributor.authorKosev, Seryozha
dc.contributor.authorPavlov, Pavlin
dc.date.accessioned2016-05-19T12:48:38Z
dc.date.available2016-05-19T12:48:38Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.issn1312-3815
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/1680
dc.description.abstractОсновната цел на настоящото изследване е да бъдат идентифицирани въз- можностите за усъвършенстване на управлението на енерговъзобновяеми проекти в Република България. Основната цел се постига с помощта на следните задачи – разкриване на особеностите на управлението на енерговъзобновяемите проекти като фактор за екологизиране на фирмената дейност; представяне на възможностите за подобряване на механизмите за управление на енерговъзобновяеми проекти на фирмено равнище. Обект на изследване са енерговъзобновяемите проекти, изпълнявани от фирмите в РБългария. Предметът на изследване са възможностите за ефективно управление на енерговъзобновяеми проекти (фотоволтаична електроцентрала) на фирмено равнище. Акцентира се върху възможностите за преодоляване на пречките, стоящи пред реализацията на енерговъзобновяем проект, независимо от тяхното естество; върху създаването на устойчив и гъвкав модел на управление на енерговъзобновяем проект (фотоволтаична електроцентрала) на фирмено равнище с цел екологизиране на фирмената дейност. The main purpose of the present study is to identify possibilities for improving the management of renewable energy projects in Bulgaria. This goal is achieved by completing the following tasks – reviewing the characteristics of renewable energy project management as a factor of ecologically-oriented company policies; outlining the possibilities for improving management mechanisms of such projects within companies. The object of study is the renewable energy projects carried out in Bulgaria and in particular the possibilities for effective company management of photovoltaic parks. Special attention is paid to the possibilities for overcoming setbacks in the management of such projects regardless of the causes that have led to them. The study proposes a flexible model for managing renewable energy projects (photovoltaic parks) by companies as a way of implementing ecologically-oriented practicesbg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries19;7
dc.subjectуправлениеbg_BG
dc.subjectпроектиbg_BG
dc.subjectфирмаbg_BG
dc.subjectекологизиранеbg_BG
dc.subjectвъзобновяеми енергийни източнициbg_BG
dc.subjectmanagementbg_BG
dc.subjectprojectsbg_BG
dc.subjectcompanybg_BG
dc.subjectecologically-oriented practicesbg_BG
dc.subjectrenewable energy sourcesbg_BG
dc.titleУПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ДОБИВ НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ1bg_BG
dc.title.alternativeMANAGING PROJECTS FOR ELECTRICITY PRODUCTION FROM RENEWABLE ENERGY SOURCESbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record