Show simple item record

dc.contributor.authorПроданов, Стоян
dc.contributor.authorЗахариев, Андрей
dc.contributor.authorКузнецов, Юрий
dc.contributor.authorЦанов, Емил
dc.contributor.authorГанчев, Александър
dc.contributor.authorЛичев, Александър
dc.contributor.authorProdanov, Stoyan
dc.contributor.authorZahariev, Andrey
dc.contributor.authorGanchev, Alexander
dc.contributor.authorKuznezov, Yuriy
dc.contributor.authorTsanov, Emil
dc.contributor.authorLichev, Alexander
dc.date.accessioned2016-05-19T12:50:27Z
dc.date.available2016-05-19T12:50:27Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.issn1312-3815
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/1681
dc.description.abstractОсновна цел на тази разработка е да изследва дълговия капацитет на българските общини като област от общинските финанси, изискваща вземане на модерни, методически базирани решения. Тези решения надхвърлят традиционния едногодишен бюджетен планов хоризонт. С въвеждането на многогодишни модели за бюджетиране и анализ на капацитета за поемане на общински дълг се позволява съобразяване с уникалните характеристики на общината-поемател на дълга. Това разширява възможнос- тите пред финансовия мениджмънт на българските общини. Следователно може да се потвърди, че българските общини максимализират ефектите от усвояване на средствата по ОП чрез развитие капацитета за съфинансиране, включително чрез поемане на общински дълг. Това се реализира в граници, гарантиращи поносимост на обслужването при разнообразни, многогодишни сценарии за развитие на местната общност в условията на фискална децентрализация. The main aim of this paper is to investigate the debt capacity of the Bulgarian municipalities as an area of the municipality finance, requiring decision-making based on modern methodology. Those decisions are exceeding the traditional one year planning horizon. With the introduction of the multyyear models for budgeting and analyses of the capacity of municipalities’ debt issue it is allowed to consider with the unique characteristics of the municipality debt-issuer. Such approach enlarges the capabilities in front of the municipal financial management. Therefore it is confirmed that Bulgarian municipalities are able to maximize the effects of absorption of operating programs funds through development of the capacity of co-finance, including debt issue. Such policy could be introduced in borders, guarantying acceptable debt services under the conditions of various, multiyear scenarios for the development of the local community under the condition of fiscal decentralization.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries12;4
dc.subjectОбщински бюджетbg_BG
dc.subjectобщински дългbg_BG
dc.subjectдългов пазарbg_BG
dc.subjectфискална децентрализацияbg_BG
dc.subjectобщински проектиbg_BG
dc.subjectMunicipal budgetbg_BG
dc.subjectMunicipal debtbg_BG
dc.subjectDebt marketbg_BG
dc.subjectFiscal decentralizationbg_BG
dc.subjectMunicipal projectsbg_BG
dc.titleМОДЕЛИРАНЕ ДЪЛГОВИЯ КАПАЦИТЕТ НА ОБЩИНИТЕ В УСЛОВИЯТА НА ФИСКАЛНА ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯbg_BG
dc.title.alternativeMODELING DEBT CAPACITY OF MUNICIPALITIES UNDER THE CONDITIONS OF FISCAL DECENTRALIZATIONbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record