Show simple item record

ETHICS AND BEHAVIOUR IN ORGANIZATIONAL MANAGEMENT

dc.contributor.authorЙорданова, Еленаbg_BG
dc.contributor.authorYordanova, Elenaen_US
dc.date.accessioned2016-05-19T13:08:33Z
dc.date.available2016-05-19T13:08:33Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.issn0323-9470
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/1685
dc.description.abstractСтудията разглежда значението и влиянието на етиката върху поведението при управление на организацията в два аспекта: от гледна точка на човешкия фактор и от гледна точка на организационните фактори. За ефективността на управлението е необходимо оптимално взаимодействие между тях. При тълкуването на човешкия фактор голяма част от зследователите акцентират на някои от следните моменти:самосъзнание, емоционалност, преценка, познание и мотивация. В литературата по управление и организационните фактори са важни за формиране на етичното поведение. Те оказват комплексно влияние върху реализацията на управленския процес. В специализираната литература част от авторите акцентират на следните моменти: култура, климат,стандарти, поощрения и наказания, и лидерство.bg_BG
dc.description.abstractThe study reviews the importance and the effect of ethics on behaviour in organizational management in two aspects: from the point of view of the human factor, and from the point of view of the organizational factors. In order management to be efficient, we should achieve an optimal interrelationship between these factors. Considering the human factor, many researchers put an emphasis on some of the following characteristics: selfconfidence, emotionality, assessment, knowledge and motivation. The management publication also point out the organizational factors as important elements for the formation of ethical behaviour. They have a complex impact on the implementation of the management process. Some authors put an emphasis on the following characteristics: culture, climate,standards, rewards and reprimands, and leadership.en_US
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries114;5
dc.subjectетикаbg_BG
dc.subjectуправлениеbg_BG
dc.subjectценностиbg_BG
dc.subjectорганизацияbg_BG
dc.subjectустойчивостbg_BG
dc.subjectethicsbg_BG
dc.subjectvaluesbg_BG
dc.subjectmanagementbg_BG
dc.subjectorganizationbg_BG
dc.subjectsustainabilitybg_BG
dc.titleЕТИКА И ПОВЕДЕНИЕ ПРИ УПРАВЛЕНИЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТАbg_BG
dc.titleETHICS AND BEHAVIOUR IN ORGANIZATIONAL MANAGEMENTen_US
dc.title.alternativeETHICS AND BEHAVIOUR IN ORGANIZATIONAL MANAGEMENTbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record