Show simple item record

dc.contributor.authorЗахариев, Васил
dc.contributor.authorРадулова, Анелия
dc.contributor.authorАнгелов, Петко
dc.contributor.authorZahariev, Vasil
dc.contributor.authorRadulova, Anelia
dc.contributor.authorAngelov, Petko
dc.date.accessioned2016-05-19T13:10:11Z
dc.date.available2016-05-19T13:10:11Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.issn1312-3815
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/1686
dc.description.abstractИзяснени са теоретичните постановки за същността, характеристиките и посоките на влияние на държавния дълг и държавния дефицит върху основните макроикономически променливи. Анализирани са размерът, динамиката и об- служването на всички финансови задължения, поети от името и за сметка на държавата, представляващи задължение на държавата и обхващащи вътрешния и външния държавен дълг. Изследвана е динамиката и тенденциите на изменение на държавния дълг и взаимовръзката му с основните макроикономически променливи. Theoretical formulations about the nature, characteristics and directions of influence of government debt and government deficits on the main macroeconomic variables are clarified. The size, dynamics and maintenance of all financial obligations undertaken by and on behalf of the state, representing the obligation of the state, covering internal and external debt are analysed. The dynamics and trends of change in government debt and its relationship with key macroeconomic variables are studied.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries16;8
dc.titleДЪРЖАВЕН ДЪЛГ И МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПРОМЕНЛИВИ В КОНТЕКСТА НА „СТРАТЕГИЯ ЕВРОПА 2020”bg_BG
dc.title.alternativeDEBT AND MACROECONOMIC VARIABLES IN THE CONTEXT OF THE “EUROPE 2020 T ” STRATEGYbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record