Show simple item record

dc.contributor.authorБожинов, Божидар
dc.contributor.authorИванов, Любомир
dc.contributor.authorСтанев, Иван
dc.contributor.authorМаринов, Илиян
dc.contributor.authorКирилов, Тодор
dc.contributor.authorBojinov, Bojidar
dc.contributor.authorIvanov, Lubomir
dc.contributor.authorStanev, Ivan
dc.contributor.authorMarinov, Ilian
dc.contributor.authorKirilov, Todor
dc.date.accessioned2016-05-19T13:39:58Z
dc.date.available2016-05-19T13:39:58Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.issn1312-3815
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/1698
dc.description.abstractНавлизането на Интернет и новите информационни технологии отваря нови възможности през университетите, давайки им нови начини за дистрибуция на техния образователен продукт, като в същото време те са изправени пред силна конкуренция на новият общ пазар. Един от възможните отговори на това предизвикателство е дистанционното обучение, като един от най-перспективните и атрактивни образователни продукти през последното десетилетие. Ниската му цена, високото качество и липсата на необходимост за откъсване от работното място и/или мястото на живеене, го правят атрактивен продукт както за мениджърите, желаещи да повишат своята квалификация, така и за по-ниско образованите слоеве на обществото, които нямат достъп до традиционното обучение.The penetration of Internet and new information technologies opens new possibilities in universities, giving them new ways to distribute their educational products, while they face stiff competition from the new general market. One possible answer to this challenge is distance learning, as one of the most promising and attractive educational products over the past decade. Its low cost, high quality and lack of need to disengage from work and / or place of residence, make it an attractive product both for managers seeking to improve their qualifications and the less educated strata of society who lack access to traditional education.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries12;6
dc.subjectдистанционно обучениеbg_BG
dc.subjectинформационни технологииbg_BG
dc.subjectобразователен продуктbg_BG
dc.subjectсистеми за електронно обучениеbg_BG
dc.subjectVJL®bg_BG
dc.subjectdistance learningbg_BG
dc.subjectinformation technologybg_BG
dc.subjecteducational productsbg_BG
dc.subjectelectronic learning systemsbg_BG
dc.subjectVJL®bg_BG
dc.titleИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА СИСТЕМАТА ЗА АВТОМАТИЗИРАНА ОЦЕНКА НА СТУДЕНТСКИТЕ ЗНАНИЯ ПРИ УСВОЯВАНЕТО НА УЧЕБНИЯ МАТЕРИАЛ В ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕbg_BG
dc.title.alternativeSTUDY THE IMPACT OF AUTOMATED ASSESSMENT OF STUDENT KNOWLEDGE IN THE ABSORPTION OF THE EDUCATIONAL MATERIAL TO DISTANCE LEARNINGbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record