Show simple item record

dc.contributor.authorБожинова, Марияна
dc.contributor.authorПерков, Венцислав
dc.contributor.authorЧенков, Адриан
dc.contributor.authorBozhinova, Mariyana
dc.contributor.authorPerkov, Ventsislav
dc.contributor.authorChenkov, Adrian
dc.date.accessioned2016-05-19T13:40:44Z
dc.date.available2016-05-19T13:40:44Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.issn1312-3815
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/1699
dc.description.abstractИзграждането и управлението на взаимоотношенията с клиентите е ключов фактор за успех в модерния бизнес. Решенията за управление на връзките с клиентите стават все по-търсени и в България. В настоящото изследване стратегията за управление на взаимоотношенията с клиентите е пречупена през призмата на взаимоотношенията с търговските посредници в условията на икономическа криза. От тази гледна точка мето- диката за оценка на взаимоотношенията с търговските посредници акцентира върху управлението на финансовите взаимоотношения, стимулиране и мотивиране на посредниците за ефективна работа. На тази база се правят изводи и се формулират препоръки за усъвършенстване управлението на взаимоотношенията между винопроизводители и търговски посредници. The building and management of the relationships with the consumers is a key success factor in modern business. The decisions of relationship management are becoming more and more important in Bulgaria too. In the current research the strategy for consumer relationship management is presented from the intermediaries point of view in the conditions of economic crisis From this point of view the methods for evaluation of the relationship with the intermediaries stress on the management of the financial relationships, stimulation and motivation of the intermediaries to do their job more effectively. Based on this conclusions are made and recommendations for better management of the relationships between wine producers and intermediaries are formulated.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries15;16
dc.titleВЪЗМОЖНОСТИ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ УПРАВЛЕНИЕТО НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА С ТЪРГОВСКИТЕ ПОСРЕДНИЦИ В УСЛОВИЯТА НА ИКОНОМИЧЕСКА КРИЗАbg_BG
dc.title.alternativeTRADE INTERMEDIARIES RELATIONSHIP MANAGEMENT IMPROVEMENT IN THE CONDITIONS OF ECONCMIC CRISISbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record