Show simple item record

dc.contributor.authorКЛЕМАН-ПИТЬО, Елен
dc.contributor.authorСЕН-ПИЕР, Патрик
dc.date.accessioned2016-05-20T05:59:35Z
dc.date.available2016-05-20T05:59:35Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn1314-3123
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/1709
dc.description.abstractНашата разработка има за цел да разгледа отново добре познатия модел на Гудуин в микроикономиката в светлината на анализа на множества, съставени от предварително зададени стойности (set-valued analysis), като се отчитат ограниченията в състоянието и регулацията в една програма за жизнеспособност. Моделът на Гудуин (1967) разглежда динамичните взаимодействия между нивата на заетост и възнаграждение. Той дава ендогенни обяснения на цикличните тенденции в динамичната икономика. Методите за жизнеспособност дават възможност да се изследват свойствата на модела и да се създаде съответна регулация, която да позволи на развитието да изпълни определени качествени цели. След това, чрез използване на изчислителните методи, получени от алгоритъма за ядрото на жизнеспособност (Viability kernel algorithm), може да се разшири традиционният анализ на модела на Гудуин до институционалната рамка на икономиката, включително паричните и бюджетни аспекти на регулационната политика на обществените власти, а именно правителството, централната банка и евентуално съперничеството между двете благодарение на динамичните игри.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries1;5
dc.subjectмодел на Гудуинbg_BG
dc.subjectядро на жизнеспособностbg_BG
dc.subjectжизнеспособност на развитиетоbg_BG
dc.subjectбюджетни и парични инструменти за регулиранеbg_BG
dc.subjectрегулационна политикаbg_BG
dc.titleИНФЛАЦИЯ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ТРУДОВИЯ КАПИТАЛ: ЖИЗНЕСПОСОБНИТЕ КОМПРОМИСИbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record