Show simple item record

dc.contributor.authorХАДЖИЕВ, Кристиян
dc.date.accessioned2016-05-20T07:01:30Z
dc.date.available2016-05-20T07:01:30Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn1314-3123
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/1730
dc.description.abstractИзследват се специфичните характеристики на външната среда, които създават реални предпоставки за въвеждането на самоуправление при функционирането на работните екипи в българската организационна практика. Фокусът се поставя върху организационния контекст, в който функционират самоуправляващите се работни екипи (СУРЕ). Идентифицират се ключовите инструменти, интегрирани в модел за анализ на външната среда в процеса на трансформация от традиционни към екипно базирани структури. Разглеждат се ефектите от въздействието на преките и косвените фактори на средата върху различните измерения на СУРЕ – структурни характеристики, работни и междуличностни процеси. Обосновава се тезата, че устойчивото развитие на СУРЕ-концепцията и създаването на добавена стойност за организацията изисква адекватен мониторинг на факторите на конкурентното обкръжение (специфична микросреда) и общата макросреда. Това е една от парадигмите на съвременното управление. Промените във външната среда рефлектират върху вътрешната интеграция на системата и обратно, нарушените вътрешни процеси лимитират потенциала на организацията да се адаптира към средата.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries1;2
dc.subjectсамоуправляващи се работни екипиbg_BG
dc.subjectекипно базирани структуриbg_BG
dc.subjectорганизационно функциониранеbg_BG
dc.subjectелементи на организационния дизайнbg_BG
dc.subjectфактори на конкурентното обкръжениеbg_BG
dc.titleИНСТРУМЕНТИ ЗА АНАЛИЗ НА ВЪНШНАТА СРЕДА ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА САМОУПРАВЛЯВАЩИТЕ СЕ РАБОТНИ ЕКИПИbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record