Show simple item record

dc.contributor.authorТОДОРОВА, Даниела
dc.date.accessioned2016-05-20T07:36:45Z
dc.date.available2016-05-20T07:36:45Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn1314-3123
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/1737
dc.description.abstractВ условията на икономическа и финансова криза концесията като бизнес модел дава възможност за развитие и модернизиране на обекти, публична държавна собственост. Транспортната инфраструктура в България, която е публична държавна собственост, има своята важна икономическа и социална роля. Нейното състояние и перспективи за развитие са в основата на търсенето на транспортни услуги. В зависимост от икономическото развитие на държавата се определя и възможността за финансиране за модернизация на транспортната инфраструктура. При ограниченото държавно финансиране за подобряване на състоянието на транспортната инфраструктура обективна възможност за повишаване на качеството на транспортната услуга като цяло дава концесията. В статията се разглежда ролята на концесията за развитието на транспортната инфраструктура, като се определят ползите за икономиката и обществото от концесионирането на инфраструктурни обекти. Концесията се разглежда като успешна бизнес формула, в която се съчетават нисък риск, качество и силен контрол на концесионирания обект.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries1;4
dc.subjectтранспортна инфраструктураbg_BG
dc.subjectконцесияbg_BG
dc.subjectползиbg_BG
dc.titleРОЛЯТА НА КОНЦЕСИИТЕ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ТРАНСПОРТНАТА ИНФРАСТРУКТУРАbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record