Show simple item record

dc.contributor.authorМарчевски, Иван
dc.contributor.authorЙорданов, Радослав
dc.contributor.authorMarchevski, Ivan
dc.contributor.authorYordanov, Radoslav
dc.date.accessioned2016-05-20T07:41:12Z
dc.date.available2016-05-20T07:41:12Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.issn1312-3815
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/1739
dc.description.abstractСтремейки се към повишаване продуктивността на своите маркетингови бюджети, все повече предприятия осъзнават необходимостта от регистриране и измерване на резултатите от онлайн дейността. Настоящото изследване е провокирано от засилващия се интерес на бизнеса към използване на инструменти за уеб анализ. В изследването са коментирани някои от факторите, влияещи върху дифузията на инструменти за уеб анализ. Направен е обзор на ключови показатели и функционалности за уеб анализ. Представени са резултатите от изследване на предлагането и търсенето на приложения за уеб анализ. Констатирана е структурата на предлагането в бранша, като е установено едноличното лидерство на Google Analytics (и в света, и в България). Констатиран е дефицит на знание у собствениците на сайтове относно ползите, които уеб анализът предоставя. Компенсирането на този дефицит може да стане чрез създаване на интерактивен обучителен модул, популяризиращ възможностите, които инструментите за уеб анализ предоставят. Aiming to increase the productivity of their marketing budgets, more companies realize the necessity of measuring the results of online activities. This study was prompted by the growing interest of business to use web analytics tools. It reviews some factors that affect the diffusion of web analytics tools and provides an overview of the key indicators and functionalities for web analytics. The results of a study of web analytics tools market are presented. The study identifies the structure of web analytics market, on which Google Analytics has established an unrivaled leadership (both globally and in Bulgaria in particular). One of the findings is that site owners lack sufficient knowledge about the web analytics benefits. This deficiency can be compensated by creating an interactive training module that promotes the benefits of web analytics tools.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries16;23
dc.subjectуеб анализbg_BG
dc.subjectприложения за уеб анализbg_BG
dc.subjectGoogle Analyticsbg_BG
dc.subjectпазар на приложения за уеб анализbg_BG
dc.subjectWeb analyticsbg_BG
dc.subjectweb analytics toolsbg_BG
dc.subjectGoogle Analyticsbg_BG
dc.titleИЗСЛЕДВАНЕ ПАЗАРА НА ПРИЛОЖЕНИЯ ЗА УЕБ АНАЛИЗbg_BG
dc.title.alternativeSTUDY OF THE WEB ANALYTICS MARKETbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record