Show simple item record

dc.contributor.authorКаменов, Камен
dc.contributor.authorKamenov, Kamen
dc.date.accessioned2016-05-20T08:40:53Z
dc.date.available2016-05-20T08:40:53Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.issn0861-8054
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/1766
dc.description.abstractСтудията е посветена на един не само актуален, но и непреходен проблем – човешкия потенциал и неговото разкриване за общественото благо. Разбира се, в нея се дава само един от възможните зрителни ъгли на този многоаспектен проблем. Това, което трябва да се промени в приоритетите, се свързва с даването на отговори в следните насоки: - Кое ни обединява? - Кое ни прави различни? - Кое ни прави хора? - Какво се крие зад социалната завеса от поведенчески прояви, свързани със социалния ни потенциал? В десет пункта са разгледани поведенчески прояви, които създа- ват среда на неопределеност и усложняват взаимоотношенията в социалните структури.The study reviews an issue that is both topical and universal - human potential and its development for the public welfare. This multi-aspectual issue is, of course, reviewed from our point of view. Our priority was to answer answer the following questions: - What unites us? - What makes us different? - What makes us human? - What is hidden behind the social curtain of behavioural acts related to our social potential? In ten sections we have tried to explain the behavioural acts that create an atmosphere of ambiguity and complicate social structure relationships.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries116;1
dc.subjectчовешки факторbg_BG
dc.subjectценностна системаbg_BG
dc.subjectморалbg_BG
dc.subjectетикаbg_BG
dc.subjectсоциални структуриbg_BG
dc.subjecthuman factorbg_BG
dc.subjectvalue systembg_BG
dc.subjectmoralbg_BG
dc.subjectethicsbg_BG
dc.subjectsocial structuresbg_BG
dc.titleПОВЕДЕНИЕ И ОТНОШЕНИЯ В СОЦИАЛНИТЕ СТРУКТУРИbg_BG
dc.title.alternativeBEHAVIOUR AND RELATIONSHIPS WITHIN SOCIAL STRUCTURESbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record