Show simple item record

dc.contributor.authorЧобанова, Росица
dc.date.accessioned2016-05-20T10:16:12Z
dc.date.available2016-05-20T10:16:12Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.issn1314-3123
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/1773
dc.description.abstractВ статията се интерпретират теоретичните основи за разбиране ролята на знанието за икономическото развитие от Шумпетер до съвременните чужди и български автори. Изведени са характеристиките на видове знание, които имат значение за икономическото развитие. Те са съчетани в дихотомни комбинации (научно-всекидневно, теоретично-емпирично, кодифициранотацитно). Определено е общото и различното между информация, научно и технологично знание. Специален акцент е поставен върху измерването на знанието, като в исторически план е систематизиран и оценен опитът в статистическото наблюдение и измерване, който има значение за характеристика на връзката на знанието и икономическото развитие. На основата на систематизация и критичен преглед и на вижданията на български автори е предложена концептуална рамка за използване на знанието за социално-иконо-мическото развитие.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries2;3
dc.subjectикономическо развитиеbg_BG
dc.subjectзнаниеbg_BG
dc.subjectиновацииbg_BG
dc.subjectбюджет икономика на знаниетоbg_BG
dc.subjectкапиталbg_BG
dc.titleЗНАНИЕ И ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record