Show simple item record

dc.contributor.authorЗахариева, Галина
dc.contributor.authorИлиев, Драгомир
dc.contributor.authorСаркисян, Карина
dc.contributor.authorСтефанов, Галин
dc.contributor.authorZaharieva, Galina
dc.contributor.authorIliev, Dragomir
dc.contributor.authorSarkisyan, Karina
dc.contributor.authorStefanov, Galin
dc.date.accessioned2016-05-20T10:56:43Z
dc.date.available2016-05-20T10:56:43Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.issn1312-3815
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/1783
dc.description.abstractНастоящата разработка „Външнотърговска специализация и икономи- чески растеж на страните от ЕС” е насочено към изследване на взаимовръзката между производствената и търговската специализация и развитието на икономиките на страните от ЕС в условията на глобализация и интеграция. Двата процеса налагат на държавите–членки различни императиви в политически, а оттам и в икономически аспект, дължащи се на позициите, които всяка една от тях заема в рамките на Съюза и в световен аспект. То обхваща обема и структурата на търговските потоци на страните–членки, които те реализират в рамките на ЕС, и тези, които всяка страна обменя с останалия свят. В него се засягат и промените в търговската специализация в отделните етапи на разширяване на ЕС и в периода 2007–2010 год., който се отличава с въздействие на специфични фактори върху икономическото развитие на страните в света. The research „Foreign Trade Specialization and Economic Growth of the EU Member States” aims to study the relations between the production and trade specialization and the economic development of the EU Member States under the conditions of globalization and integration. These two processes impose various political, and hence economic requirements to the Member States due to their different positions within the Union and the world in general. It covers the volume and structure of the trade flows among the Member States within the European Union as well as the trade flows of each Member States with other countries all over the world. The scope of the study also includes the changes in the trade specialization on the various stages of expansion of the EU in the period 2007-2010, which is characterized by the effect of various specific factors on the global economic development.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries17;12
dc.subjectвъншна търговияbg_BG
dc.subjectтърговска специализацияbg_BG
dc.subjectикономически растежbg_BG
dc.subjectinternational tradebg_BG
dc.subjecttrade specialisationbg_BG
dc.subjectEU integrationbg_BG
dc.titleВЪНШНОТЪРГОВСКА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ И ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ НА СТРАНИТЕ ОТ ЕСbg_BG
dc.title.alternativeFOREIGN TRADE SPECIALIZATION AND ECONOMIC GROWTH OF THE EU MEMBER STATESbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record