Show simple item record

dc.contributor.authorБЕЛЕВА, Искра
dc.date.accessioned2016-05-20T11:43:12Z
dc.date.available2016-05-20T11:43:12Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.issn1314-3123
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/1792
dc.description.abstractСтатията изследва ефектите на кризата върху развитието на трудовите пазари в Европа и в България вчастност. Откроява се силното понижаване на търсенето на труд и високата безработица в значителна част от страните – членки, както и понижаването на доходите на домакинствата и динамиката на жизнения стандарт. Засиленият натиск върху публичните финанси в у словия н а криза среща ограничените им възможности, допълнително лимитирани от провежданата строга фискална консолидация. Прилаганите активни политики на пазара на труда частично и временно успяват да компенсират негативите на кризата, а успехите на макроикономическите политики за растеж са минимални. Желаните структурни реформи не успяват да наберат достатъчна скорост за обезпечаване динамика на производителността на труда и постигане на „интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“. Всичко това поражда редица предизвикателства пред целите на европейската „Стратегия 2020” и налага преразглеждане на управленските и финансови механизми, задействани за нейното постигане.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries2;5
dc.subjectСтратегия „Европа 2020”bg_BG
dc.subjectевропейски трудов пазарbg_BG
dc.subjectактивна политика на пазара на трудаbg_BG
dc.subjectпроизводителност на трудаbg_BG
dc.subjectпублични разходиbg_BG
dc.titleПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ЕВРОПЕЙСКИТЕ ТРУДОВИ ПАЗАРИ В КОНТЕКСТА НА СТРАТЕГИЯ „ЕВРОПА 2020”bg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record