Show simple item record

dc.contributor.authorВарамезов, Любчо
dc.contributor.authorНиколов, Емил
dc.contributor.authorГуцев, Георги
dc.contributor.authorVaramezov, Lyubcho
dc.contributor.authorNikolov, Emil
dc.contributor.authorGutsev, Georgi
dc.date.accessioned2016-05-20T12:57:37Z
dc.date.available2016-05-20T12:57:37Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.issn1312-3815
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/1811
dc.description.abstractНастоящата студия е естествено продължение на дългогодишния интерес на авторите към фирмените знания и подходите за тяхното управление, намиращ израз в разработването на три научни проекта и множество публикации в тази област на науката. Тъй като знанията придобиват все по-ключово значение за съществуването, развитието и просперитета на компаниите в днешните икономически условия, на преден план се появява въпросът за подходите (начините) за придобиване на нови фирмени знания. Един от тези начини е обучението на персонала. Днес, в условията на криза, недостигът на финансов ресурс в българските предприятия силно ограничава използването на други, познати в бизнес практиката методи. Ето защо обучението на персонала се превръща в най-достъпния метод за генериране на необходимите, съобразени със спецификата на бизнес процесите на предприятието, знания. В тази връзка в настоящата студия се анализира степента, в която българските компании се възползват от възможностите, които им дава обучението за генериране на нови фирмени знания, както и проблемите, които съпътстват неговото осъществяване.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries17;17
dc.subjectзнанияbg_BG
dc.subjectобучениеbg_BG
dc.subjectоценка на потребностите от обучениеbg_BG
dc.subjectпланиране на обучениетоbg_BG
dc.subjectосигуряване на обучениетоbg_BG
dc.subjectknowledgebg_BG
dc.subjecttrainingbg_BG
dc.subjecttraining needs assessmentbg_BG
dc.titleОБУЧЕНИЕТО НА ПЕРСОНАЛА – ГЕНЕРАТОР НА ФИРМЕНИ ЗНАНИЯbg_BG
dc.title.alternativeSTAFF TRAINING – GENERATOR OF CORPORATE KNOWLEDGEbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record