Show simple item record

dc.contributor.authorЧиприянов, Михаил
dc.contributor.authorАсенов, Анатолий
dc.contributor.authorСтоянова, Станислава
dc.contributor.authorChipriyanov, Mihail
dc.contributor.authorAssenov, Anatoliy
dc.contributor.authorStoyanova, Stanislava
dc.date.accessioned2016-05-20T13:14:25Z
dc.date.available2016-05-20T13:14:25Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.issn1312-3815
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/1817
dc.description.abstractВодещата цел на проекта е проучването на възможностите за бъдещото развитие на магистърското обучение в дистанционна форма в СА „Д. А. Ценов”. За постигането на това се извършва следното: формиране на ясна картина за търсенето на кадри с висша квалификация; откриване на възможности за повишаване качеството на елементите на образователния процес; съставяне на предложения за бъдещо развитие и усъвършенстване на уеббазираната система за обучение VJL; дефиниране на визия за пазарно поведение на СА „Д. А. Ценов” по отношение на обучението за ОКС „магистър”, дистанционна форма. The main objective of the project is to study the possibilities for the future development of distance learning Master’s degree programmes at D. A. Tsenov Academy of Economics. To achieve this, the following has to be done: forming a clear picture of the demand for graduates; identifying opportunities for improving the quality of the elements of the educational process; drawing up proposals for future development and improvement of the VJL Web-based learning system; defining a vision of D. A. Tsenov Academy of Economics’ market behaviour in terms of distance learning Master’s degree programmes.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries17;18
dc.subjectобразованиеbg_BG
dc.subjectдистанционно обучениеbg_BG
dc.subjectелектронно обучениеbg_BG
dc.subjectОКС „Магистър”bg_BG
dc.subjectфранчайзингbg_BG
dc.subjecteducationbg_BG
dc.subjectdistance learningbg_BG
dc.subjectE-learningbg_BG
dc.titleИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ НА МАГИСТЪРСКОТО ОБУЧЕНИЕ В ДИСТАНЦИОННА ФОРМА В СА „Д. А. ЦЕНОВ”bg_BG
dc.title.alternativeSTUDYING THE POSSIBILITIES FOR A FUTURE DEVELOPMENT OF DISTANCE LEARNING MASTER’S DEGREE PROGRAMMES AT D. A. TSENOV ACADEMY OF ECONOMICSbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record