Show simple item record

dc.contributor.authorДАМЯНОВ, Атанас
dc.contributor.authorСАРКИСЯН, Карина
dc.date.accessioned2016-05-25T06:01:28Z
dc.date.available2016-05-25T06:01:28Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.issn1314-3123
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/1836
dc.description.abstractВъпросът за важността на междукултурните различия в съвременния комуникационен процес стана изключително актуален през последните 20 годи- ни. Броят на служителите, работещи в чуждестранни компании, нараства значително и е резултат на разширяващата се дейност на фирмите зад граница. Всяка международна бизнес дейност включва определен вид комуникация, която варира от ежедневния обмен на информация и идеи до вземане на решения, провеждане на ефективен преговорен процес и мотивиране на персонала. Тези дейности се основават на умението на мениджърите от една култура да общуват ефективно с ръководителите и служителите – представители на други култури, на способността им да преодолеят „невидимите” пречки и бариери, въздействащи върху функционирането на отделните компании. Конкретната цел на настоящото изследване е да се откроят основните проблеми и бариери, пред които са изправени българските бизнес контрагенти в процеса на комуникация с представители на чужди култури – както зад граница, така и в собствената организация.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries2;4
dc.subjectкултурно разнообразиеbg_BG
dc.subjectмултикултуризъмbg_BG
dc.subjectмеждукултурни различияbg_BG
dc.subjectмеждукултурна комуникацияbg_BG
dc.subjectкултурни измеренияbg_BG
dc.titleВЪЗДЕЙСТВИЯ НА МЕЖДУКУЛТУРНИТЕ РАЗЛИЧИЯ ВЪРХУ БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕСbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record