Show simple item record

dc.contributor.authorМАНЛИЕВ, Георги
dc.date.accessioned2016-05-25T06:31:21Z
dc.date.available2016-05-25T06:31:21Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.issn1314-3123
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/1839
dc.description.abstractПредлагането на мрежови услуги, които често са свързани с естествен монопол, е довело до процеса на ценова дискриминация на потребителите. Чрез нея се преследва присвояването на по-голяма част от потребителската печалба. Предложението за въвеждане на двукомпонентни тарифи: такса за достъп до мрежата и цена за потребено количество е завоалиран подход за из- вличане на по-високи печалби от предлагането на мрежовите услуги. Той съ- хранява модела на ценообразуване, при който Р>МС (цените са по-високи от пределните разходи). У. Баумол, като отчете особеностите на кривата на средните разходи АТС в предлагането на естествените монополи, предложи цените на мрежовите услуги да се образуват съобразно средните разходи (пра- вило Р=АС). Това е второ добро решение, защото все още цените са по-високи от пределните разходи (P>МС). Във тази връзка с това държавните регулатори прилагаха два класически подхода за регулация на техните цени: разходи плюс нормативен процент печалба и таван на цените. С либерализацията на пазарите и екологичните ограничения държавните регулатори приеха модел за образуване на цените на мрежовите услуги с няколко компонента. Те отчитат по-точно разходите на участниците в предлагането на мрежовите услуги (производители, дистрибутори, оператори търговци), което е подобрение на втория добър резултат: Р=AC, но все още P>МС. Конкуренцията, която налага либерализациите на пазарите, тласка цените към пределните разходи:Р=МС или първият най-добър резултат. Пречка за тяхното достигане са монополните и олигополни действия на участниците в процеса на предлагане на мрежовите услуги, което налага допълнителен контрол върху тяхното пазарно поведение.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries2;6
dc.subjectмрежови услугиbg_BG
dc.subjectестествени монополиbg_BG
dc.subjectмонопол в предлаганетоbg_BG
dc.subjectценова дискриминацияbg_BG
dc.subjectлиберализация на пазаритеbg_BG
dc.titleЦЕНИТЕ НА МРЕЖОВИТЕ УСЛУГИ В УСЛОВИЯ НА МОНОПОЛ, ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ НА ПАЗАРИТЕ И ТЯХНАТА РЕГУЛАЦИЯbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record