Show simple item record

dc.contributor.authorЧОБАНОВА, Росица
dc.date.accessioned2016-05-25T10:32:48Z
dc.date.available2016-05-25T10:32:48Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.issn1314-3123
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/1857
dc.description.abstractСтудията дискутира териториалния аспект на развитието чрез обновяване, като го свързва с градовете, където общуването между хората и съответно възникването на проблеми и идеи за решаването име по-интензивно. Целта на изследването е да се постигне по-добро разбиране за това, кое определя един град като иновативен и какви са проблемите при изграждане на град или област като иновативни. Във връзка с това най-напред се характеризират методологиите за дефиниране, групиране и класиране на иновативните градове и сродните териториални формирования. Представят се резултати от първите най-обхватни класации на иновативните градове в света, в Европа и в Китай. Втората част на студията е посветена на характеристиката на дебатите за Европейска концепция за развитие на метрополните области като центрове за иновации в рамките на Европейската стратегия за развитие до 2020 г. Предложени са идеи за иновативно развитие на територии в България. Направено е заключение, че иновативното развитие в териториален аспект е свързано с развитието на големи градове и метрополни области, което изисква регулярно наблюдение, оценка и аргументирани мерки за развитието им, като се отчитат добрите световни практики.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries2;1
dc.subjectградbg_BG
dc.subjectразвитиеbg_BG
dc.subjectиновацииbg_BG
dc.subjectкласификацииbg_BG
dc.subjectстратегииbg_BG
dc.titleТЕРИТОРИАЛНИ АСПЕКТИ НА ИНОВАЦИОННОТО РАЗВИТИЕ: ГОЛЕМИТЕ ГРАДОВЕbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record