Show simple item record

dc.contributor.authorФЕСЧИЯН, Даниела
dc.date.accessioned2016-05-25T10:44:09Z
dc.date.available2016-05-25T10:44:09Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.issn1314-3123
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/1858
dc.description.abstractСтатията засяга някои съществуващи недостатъци в модела за счетоводното отчитане на некапитализираните активи в предприятията от публичния сектор. Предпоставка за възникването на изследваните проблеми е липсата на стандартизация на счетоводната система в предприятията от публичния сектор. Въпреки наличието на редица методики и указания все още липсва стандартизиран подход за счетоводно отчитане на изследваната група активи. Авторът предлага един усъвършенстван счетоводен модел и защитава тезата, че проблемът може да се реши само с приемането на счетоводни стандарти, които да заменят сегашната практика на регулиране на счетоводството в публичния сектор с указания и писма. С предложения модел за счетоводно отчитане ще се повишат надеждността и достоверността на счетоводната информация и в крайна сметка ще се усъвършенства счетоводната методология.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries2;2
dc.subjectсчетоводство в публичния секторbg_BG
dc.subjectнекапитализирани активиbg_BG
dc.subjectмеждународни счетоводни стандарти за публичния секторbg_BG
dc.subjectсчетоводно отчитанеbg_BG
dc.subjectсчетоводен моделbg_BG
dc.titleУСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА МОДЕЛА ЗА СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА НЕКАПИТАЛИЗИРАНИТЕ АКТИВИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОРbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record