Show simple item record

dc.contributor.authorПЕТКОВ, Пламен
dc.date.accessioned2016-05-25T10:50:40Z
dc.date.available2016-05-25T10:50:40Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.issn1314-3123
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/1859
dc.description.abstractФункцията на инвестициите от икономическа гледна точка представлява концепция или стратегия, с която се описват зависимостите между измененията в националното производство и измененията в инвестиционното поведение на националната икономика. В настоящата публикация с методологията на векторните модели за коригиране на грешката (VECM) се изследват дългосрочните и краткосрочните зависимости между инвестициите и някои от основните им детерминанти – реален брутен вътрешен продукт, инфлация, сконтов лихвен процент и обобщаващ показател за финансовото развитие. Иконометричният анализ се основава на годишни данни, отнасящи се за периода от 1991 г. до 2011 г. На оценка са подложени три инвестиционни функции – на общите инвестиции, на частните инвестиции и на преките чуждестранни инвестиции, като всяка функция е анализирана както без, така и с отчитане на настъпилите структурни промени в изследвания период.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries2;3
dc.subjectинвестиционна функцияbg_BG
dc.subjectкоинтеграционен анализbg_BG
dc.subjectкаузални зависимостиbg_BG
dc.subjectмодели за коригиране на грешкатаbg_BG
dc.subjectпрогнозиранеbg_BG
dc.titleИКОНОМЕТРИЧЕН АНАЛИЗ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ФУНКЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ С ОТЧИТАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА СТРУКТУРНИТЕ ШОКОВЕbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record