Show simple item record

dc.contributor.authorЛАЗАРОВ, Румен
dc.date.accessioned2016-05-25T10:58:14Z
dc.date.available2016-05-25T10:58:14Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.issn1314-3123
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/1861
dc.description.abstractВ статията е представен опит за изясняване на разбирането за ролята на институционалния фактор във връзка с проблема за икономическата неопределеност. Целта е, критически да се анализира и сравни мястото, което този икономически проблем заема в неокласическия и в институционалния аналитичен модел. Теоретически се аргументира потребността от въвеждането на институционалния фактор в силно формализирания ортодоксален неокласически модел за анализ. Изводът е, че при това условие икономическият анализ може да даде обективни резултати, на чиято основа да се формират по-точни изводи и пра- вилни решения за икономическата политика.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries2;5
dc.subjectикономическа неопределеностbg_BG
dc.subjectнеокласически анализbg_BG
dc.subjectинституционален подходbg_BG
dc.titleИКОНОМИЧЕСКАТА НЕОПРЕДЕЛЕНОСТ И РОЛЯТА НА ИНСТИТУЦИОНАЛНИЯ ФАКТОР ПРИ НЕЙНИЯ АНАЛИЗbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record