Show simple item record

dc.contributor.authorИВАНОВА, Петя
dc.date.accessioned2016-05-25T11:03:10Z
dc.date.available2016-05-25T11:03:10Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.issn1314-3123
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/1862
dc.description.abstractВ статията се обосновава необходимостта от целенасочено развиване на креативността в дестинацията като устойчив туристически ресурс. Извеждат се икономическият смисъл и начинът, по който този ресурс добавя стойност в туризма. Върху основата на систематизиране на съществуващите в научната литература дискусии и сравнения между креативен и класическите форми на туризъм, се извежда ролята на креативността в туристическото развитие. Последователно се анализира спецификата на туристическото търсене и предлагане на креативни туристически преживявания. На базата на осъществения анализ се правят определени изводи и констатации, които биха могли да допринесат за устойчивото развитие на туризма в България.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries2;6
dc.subjectустойчиво развитиеbg_BG
dc.subjectтуризъмbg_BG
dc.subjectкреативенbg_BG
dc.subjectтуристическо предлаганеbg_BG
dc.subjectиновативностbg_BG
dc.titleКРЕАТИВНОСТ И УСТОЙЧИВО ТУРИСТИЧЕСКО РАЗВИТИЕbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record