Show simple item record

dc.contributor.authorКопева, Диана
dc.contributor.authorЩерев, Николай
dc.contributor.authorБлагоев, Димитър
dc.date.accessioned2016-05-25T19:15:10Z
dc.date.available2016-05-25T19:15:10Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn0861-6604
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/1892
dc.description.abstractВъпросите за мотивационните нагласи и изследванията в тази област са винаги актуални от гл.точка на динамиката на бизнес средата и бързата промяна в тях в това направление. Поради това съществуват мнжество предходни изследвания от теоретична, методическа и практикоприложна гл.точка, които същевременно не омаловажават актуалността на всяко следващо изследване. Съобразно горните предпоставки, настоящото проучване изследва и анализира мотивацията на служителите и ръководителите от бизнес структури и от общинската администрация. Изследването има за цел да анализира и извърши сравнителен анализ между мотивацията на ръководния персонал и служителите, заети в бизнеса и публичната администрация, както и нагласите на младите хора, обучаващи се в бизнес специалности, по отношение на тяхната бъдеща професионална реализация. Изследването е структурирано в три части, а именно: представяне на теоретичните и методически основи на мотивацията, мотивационният профил и компетентности; представяне на резултати от проведено анкетно проучване; обобщени заключения и изводи.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries4;2
dc.titleБИЗНЕС МОТИВАЦИОНЕН ПРОФИЛ: СРАВНЕНИЕ МЕЖДУ НАГЛАСИ НА БИЗНЕСА, АДМИНИСТРАЦИЯТА И МЛАДИТЕ ХОРАbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record