Show simple item record

dc.contributor.authorВечев, Венцислав
dc.date.accessioned2016-05-25T19:19:04Z
dc.date.available2016-05-25T19:19:04Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn0861-6604
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/1894
dc.description.abstractФинансовият стабилитет на предприятието се определя от резултатите, които то реализира за съответния отчетен период. Реализацията на съответните резултати (печалби) зависи не само от размера на разполагаемия капитал, но преди всичко от разработената инвестиционна стратегия, посредством която той да бъде ангажиран в конкретни стопански операции по такъв начин, че да носи доход на своя притежател. В основата на разработването на всяка стратегия стои човекът заедно с придобитите умения, компетенции и опит. Целта на настоящата статия е да се изследва значимостта на организацията на счетоводния труд в банковите предприятия и да се очертае нейната значимост за получаването на качествен информационен продукт.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries4;4
dc.subjectсчетоводен персоналbg_BG
dc.subjectбанкови предприятияbg_BG
dc.subjectорганизация на трудаbg_BG
dc.subjectквалификация на персоналаbg_BG
dc.titleОРГАНИЗАЦИЯ НА СЧЕТОВОДНИЯ ТРУД В БАНКОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record