Show simple item record

dc.contributor.authorРАДЕВ, Юли
dc.date.accessioned2016-05-26T05:06:47Z
dc.date.available2016-05-26T05:06:47Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn1314-3123
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/1901
dc.description.abstractВсе повече автори, анализиращи последната финансова криза, използват аргументи и модели от различните етапи в еволюционното развитие на икономическата наука. Това според нас е коректният подход, имайки предвид, че нито едно икономическо събитие, в това число финансиализацията, не трябва да се разглежда като уникално или неповторимо. Съгласни сме, че отговорите на повечето въпроси, свързани с бум-спад цикъла, се крият в поведението на участниците в икономическия процес и т.нар. несвойствена несигурност. Логично е, такива събития да се приемат като екстремни и неконтролируеми форми на обичайните отклонения от нормалните състояния. Произволното комбиниране на икономическите концепции обаче може да се окаже твърде подвеждащо. Затова в тази публикация ще направим опит да систематизи- раме алтернативните модели на динамичната равновесна писта, около която конвергират временно балансираните, а понякога и дебалансирани пазари. В представената рамка несвойствената несигурност и институционалната теория допълват неокласическата представа за пазарите посредством обобщаващата концепция за пазарното неравновесие.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries2;5
dc.subjectобщо пазарно равновесиеbg_BG
dc.subjectпоследователно развиващи се пазариbg_BG
dc.subjectтеория на временно равновесиеbg_BG
dc.subjectтеория на плановетеbg_BG
dc.subjectсъвършенна прозорливостbg_BG
dc.titleПОСЛЕДОВАТЕЛНО РАЗВИВАЩИТЕ СЕ ПАЗАРИ И ОБЩОТО РАВНОВЕСИЕbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record