Show simple item record

dc.contributor.authorМилинов, Валентин
dc.contributor.authorMilinov, Valentin
dc.date.accessioned2016-05-26T06:22:19Z
dc.date.available2016-05-26T06:22:19Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.issn1312-3815
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/1910
dc.description.abstractВ условията на световна финансова и икономическа криза и глобален банков срив, ефективният банков маркетинг ще е в основата на успешното стабилизиране на банковата система. Динамичните и превратни промени в банковото дело налагат основно преосмисляне на концепциите за стратегическо маркетинг планиране и прогнозиране по отношение на клиенти, партньори и акционери. Това ще превърне създадените потенциални възможности от глобализацията в реални за банките печалби и ще запази лидерските им позиции на основен финансов посредник в икономиката. В условията на силна конкуренция на пазара на финансови услуги една от водещите маркетингови концепции в съвременния банков маркетинг налага ориентирането на банките към постигане на отговорни и общественозначими цели, с по-голяма стойност за всички свързани в мрежата икономически агенти. Успешното развитие на банковата дейност ще зависи от познаването на психологията и различните аспекти на промяна в поведението и ползите на обществото. In times of a global financial and economic crisis and global banking collapse, effective bank marketing will be the key factor for successful stabilization of the banking system. The dynamic and volatile banking trends require a thorough reorganization of the concepts for strategic marketing planning and forecasting regarding customers, partners and shareholders.It will enable banks to turn the opportunities created by the globalization process into real profits and retain their key role of major financial intermediaries.In the highly competitive market of financial services one of the leading concepts in modern bank marketing requires that banks should set socially responsible and meaningful goals that would generate higher value for all stakeholders. The successful development of banks will depend on their awareness of the psychology and the various aspects of social behaviour changes and benefits.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries18;12
dc.subjectбанкиbg_BG
dc.subjectбанков маркетингbg_BG
dc.subjectфинансова кризаbg_BG
dc.subjectпазар на финансови услугиbg_BG
dc.subjectbanksbg_BG
dc.subjectbank marketingbg_BG
dc.subjectfinancial crisisbg_BG
dc.subjectfinancial services marketbg_BG
dc.titleЗА ЕВОЛЮЦИЯТА И НОВИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД БАНКОВИЯ МАРКЕТИНГ СЛЕД ФИНАНСОВА КРИЗАbg_BG
dc.title.alternativeON EVOLUTION AND THE NEW CHALLENGES FACING BANK MARKETING IN THE AFTERMATH OF THE FINANCIAL CRISISbg_BG
dc.typeArticlebg_BG
dcterms.publisherАИ "Ценов"bg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record