Show simple item record

dc.contributor.authorКръстев, Людмил
dc.contributor.authorKrastev, Lyudmil
dc.date.accessioned2016-05-26T06:55:50Z
dc.date.available2016-05-26T06:55:50Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.issn1312-3815
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/1913
dc.description.abstractВ настоящата статия, на базата на официално публикувана за застрахователните дружества информация, е направен сравнителен анализ на тяхната дейност. Застъпена е тезата, че оценката на дейността на застрахователните дружества в РБългария не следва да се базира само върху генерирания премиен приход, а и върху финансовите показатели, разгледани в статията. В тази връзка е дадена оценка за рентабилността на приходите от продажби и възвръщаемостта на собствения капитал на застрахователните дружества, работещи в бранша „Общо застраховане”. The present article makes a comparative analysis of the activities of insurance companies based on officially published information. It argues that the evaluation of the activities of insurance companies in Bulgaria should be based not only on generated premium income, but also on financial indicators. In this context, an assessment is made of the return on sales and return on equity of the insurance companies operating in the field of „General insurance”.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries18;15
dc.subjectзастрахователна премияbg_BG
dc.subjectзастрахователни дружестваbg_BG
dc.subjectфинансов анализbg_BG
dc.titleСРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ ДРУЖЕСТВА, РАБОТЕЩИ В БРАНША „ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ”bg_BG
dc.title.alternativeA COMPARATIVE ANALYSIS OF INSURANCE COMPANIES OPERATING IN THE FIELD OF „GENERAL INSURANCE”bg_BG
dc.typeArticlebg_BG
dcterms.publisherАИ "Ценов"bg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record